Pressmeddelande01 juli 1999

Kungsleden köper!

Fastighetsbolaget Kungsleden, som noterades på Stockholms Fondbörs O-lista den 14 april 1999, har tecknat avtal om förvärv av sex fastigheter från Näringslivskredit NLK i likvidation.

Köpeskillingen inklusive lagfart uppgår till 75, 3 Mkr. Samtliga fastigheter ligger i Stockholms län.

Den enskilt största fastigheten Karis 3 är en kontorsfastighet i Kista med ett värde om 30 Mkr. Tre av fastigheterna är belägna i Eriksbergs industriområde i Botkyrka där Kungsleden äger fastigheter sedan tidigare. De övriga två fastigheterna är belägna i Veddesta och Märsta.

"Beståndet passat väl in i vår affärsidé då vi bedömer att fastigheterna ger en hög och stabil direktavkastning", säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall , VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig