Pressmeddelande01 juni 1999

Kungsleden köper och säljer

Kungsleden köper och säljer! Fastighetsbolaget Kungsleden, som noterades på Stockholms Fondbörs O-lista den 14 april 1999, har genomfört ett antal köp och försäljningar mellan kvartalsbokslutet 99-03-31 t.o.m. 99-05-31. Genom 15 separata försäljningar har Kungsleden avyttrat 16 fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om 138 Mkr. Reavinsten uppgår efter försäljningsadministration till 18 Mkr. Kungsleden har vidare, med tillträde den 1 juni, förvärvat 2 kontors- och industrifastigheter i Kista norr om Stockholm, för en total köpeskilling om 21 Mkr. Data för avyttrade respektive förvärvade fastigheter framgår av bifogade tabell. Hittills under 1999 har Kungsleden förvärvat 53 fastigheter för 1,4 miljarder kronor och sålt fastigheter för 490 Mkr. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall , VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070- 690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj bestod den 31 december 1998 av 615 fastigheter med ett bokfört värde om ca 4,3 miljarder kronor i totalt 186 kommuner huvudsakligen i Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholms Fondbörs sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/01/19990601BIT00260/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/06/01/19990601BIT00260/bit0002.xls Sålda fastigheter http://www.bit.se/bitonline/1999/06/01/19990601BIT00260/bit0003.doc

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig