Pressmeddelanden

Kungsleden köper i Mälardalen för 94 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden har träffat avtal om förvärv av fyra fastigheter i Mälardalen från Nordisk Renting för 94 Mkr.

Kungsleden förvärvar fyra fastigheter från Nordisk Renting för en köpeskilling om 94 Mkr, inklusive lagfart. Fastigheterna består av kontor och industri/lager och är belägna i Eskilstuna, Upplands-Bro och Stockholm. Totalytan uppgår till 22.400 kvadratmeter. Driftnettot är 8,4 Mkr vilket ger en direktavkastning om 8,9 procent. Hyresvärdet av vakanta ytor uppgår till 1,5 Mkr.

"Vi håller en hög transaktionsintensitet med ständigt fokus på att uppnå en hög och stabil direktavkastning. Den aktuella affären är ett led i den strategin. Fastigheterna som vi nu förvärvar i Eskilstuna och Stockholmsområdet passar dessutom väl in i det befintliga beståndet", säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 6550
Johan Risberg, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 6565