Pressmeddelanden

Kungsleden byter!

Fastighetsbolaget Kungsleden, som noterades på Stockholms Fondbörs O-lista den 14 april 1999, har tecknat avtal om fastighetsbyte med Fastighets AB Balder.

Kungsleden förvärvar fastigheterna Klio 10 i Västerås samt Gripen 2 och Standard 8 i Nyköping.

Kungsleden säljer fastigheten Dragarbrunn 18:1 i Uppsala. Kungsleden betalar 19,5 Mkr i mellanlikvid.

"Bytet är ett led i att säkerställa vår affärsidé om en ur portföljsynpunkt hög och stabil direktavkastning", säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall , VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65