Pressmeddelande01 november 1999

Fortsatt högt tempo i Kungsleden redovisar vinst om 255 Mkr för årets första nio månader och höjer prognos

Fortsatt högt tempo i Kungsleden redovisar vinst om 255 Mkr för årets första nio månader och höjer prognos Fastighetsbolaget Kungsleden redovisar ett resultat för årets nio första månader om 255 (80) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 13,74 kr. Verksamheten och resultatet har utvecklats bättre än planerat. *Resultat efter skatt: 255 (80) Mkr *Ny prognos: Resultat efter skatt 270 Mkr - vilket indikerar en utdelning om minst 7,30 kronor per aktie *Driftsöverskott 304 (145) Mkr Kungsleden AB (publ) redovisar ett resultat efter skatt om 255 (80) Mkr för perioden januari - september 1999. Driftöverskottet uppgår till 304 (145) Mkr och reavinster vid försäljning av fastigheter uppgår till 107 Mkr. Vinst per aktie uppgår till 13,74 kr. Tidigare prognos om ett helårsresultat efter skatt om 260 Mkr revideras. Den nya prognosen uppgår till 270 Mkr. Med nuvarande utdelningspolicy motsvarar detta en utdelning om minst 7,30 kronor per aktie. Ett resultat efter skatt om 270 Mkr ger en avkastning på eget kapital om drygt 20 procent, att jämföra med Kungsledens mål om 15 procents avkastning. Per den 30 september omfattade Kungsledens fastighetsbestånd 597 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde om 5.419 Mkr. "Utvecklingen i Kungsleden löper bättre än planerat - och för oss betyder redan "enligt plan" hög aktivitet. Kungsleden har under årets första nio månader köpt fastigheter för drygt 1,7 miljarder kronor och sålt fastigheter för över 800 Mkr. Samtidigt som vi genererat drygt 100 Mkr i reavinster har direktavkastningen i fastighetsportföljen ökat från 8,0 till 8,2 procent ", säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50 Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 597 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 5,4 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 172 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholms Fondbörs sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00540/bit0002.pdf

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig