Pressmeddelanden

Notering planerad till slutet av året

Vid Kungsleden Holding ABs (publ) ordinarie bolagsstämma i dag antogs styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier till ett teckningsbelopp på 300 miljoner kronor. Stämman antog även styrelsens förslag om utgivning av konvertibla förlagsbevis för upptagande av ett konvertibelt förlagslån på 200 miljoner kronor. Nyemissionen samt upptagandet av konvertibelt förlagslån är delar i finansieringen av Kungsledens förvärv av 232 fastigheter från FöreningsSparbanken.

Till Kungsledens styrelse omvaldes Lars V Kylberg, Christer Bergqvist, Bengt Kjell, Jockum Beck-Fris och Mats Israelsson.

Vid styrelsemöte tidigare i dag antog styrelsen en tidsplan angående en marknadsnotering. Det innebär en planerad notering under slutet av innevarande år om marknadsförutsättningarna är gynnsamma.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD, tel 08 - 701 5963, mobil 070 - 690 6550

Johan Risberg, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 701 5967, 070-690 6565