Pressmeddelanden

Kungsleden säljer bostadsfastigheter till Mandamus

Fastighetsbolaget Kungsleden har träffat avtal om att sälja sju bostadsfastigheter i Trollhättan och Vänersborg till Mandamus.

Kungsleden säljer sju bostadsfastigheter i Västergötland – fyra i Trollhättan och tre i Vänersborg. Köpeskillingen uppgår totalt till 41 Mkr. Den sålda ytan omfattar drygt 12.000 kvadratmeter och en bruttohyra om 8,3 Mkr.

– Försäljningen ligger i linje med Kungsledens affärsidé att fokusera på högavkastande fastigheter, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 6550
Gunnar Korpås, vVD Kungsleden, regionchef Väst, tel 031-755 5610, mobil 0705-94 15 20
Johan Risberg, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 05 , 070-690 6565