Pressmeddelanden

Kungsleden namn- och adressändrar

Fastighetsbolaget Kungsleden Holding AB (publ) byter namn till Kungsleden AB (publ). Beslut om detta fattades i dag vid en extra bolagsstämma. Samtidigt namnändras Kungsleden AB till Kungsleden Fastighets AB.

Från och med måndagen den 12 oktober har Kungsledens huvudkontor och Regionkontor Öst ny adress och nya telefon- och faxnummer.


Från och med den 12 oktober 1998:


Kungsleden AB

Guldgränd 5
Box 704 14
107 25 Stockholm

Tel 08 - 503 052 00
Fax 08 - 503 052 01


Kungsleden Regionkontor Öst

Guldgränd 5
Box 704 14
107 25 Stockholm

Tel 08 - 503 052 00
Fax 08 - 503 052 01


För ytterligare information, kontakta:

Johan Risberg, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 701 5967, 070 - 690 6565