Pressmeddelande22 juni 1998

Kungsleden köper Borlänge Centrum

Fastighetsbolaget Kungsleden har träffat avtal om förvärv av AB Borlänge Centrum. Säljare är Borlänge Kommun, Systembolaget och Nordbanken. Köpeskillingen uppgår till 53 miljoner kronor.

Kungsleden Holding AB (publ) förvärvar bolaget Borlänge Centrum AB. I förvärvet ingår två byggnader i centrala Borlänge med en uthyrningsbar yta på drygt 10.000 kvadratmeter. Byggnaderna omfattar kontor, bibliotek, affärer, restaurang och lager. De är belägna i anslutning till Kungsledens tidigare ägda fastighet Verdandi.

Fastigheterna uppfördes 1970 respektive 1983 av AB Borlänge Centrum. Bolaget bildades i mitten av 1960-talet av Borlänge kommun, Systembolaget och PK-Banken (nuvarande Nordbanken), som har kvarstått som ägare. Förvärvet sker genom köp av bolagets aktier. Köpeskillingen uppgår totalt till 53 miljoner kronor.

I samband med förvärvet har Borlänge kommun och Systembolaget tecknat sjuåriga hyresavtal. Dessa intäkter motsvarar 47 procent av de totala hyresintäkterna. Hyresvärdet uppgår till drygt 9 miljoner kronor.

"Förvärvet ska ses som ett led i Kungsledens strategi att bygga upp ett fastighetsbestånd med hög kvalitet i bra lägen utanför storstadsregionerna", säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

Kungsledens bestånd i Borlänge utökas ytterligare genom förvärv den 30 juni av FöreningsSparbankens fastighet. Kungsleden planerar som tidigare meddelats en marknadsnotering under slutet av innevarande år.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tel 08 - 701 5963, mobil 070 - 690 6550
Johan Risberg, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 701 5967, 070 - 690 6565

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig