Pressmeddelanden

Kungsleden i fastighetsbyte med Vasakronan

Fastighetsbolaget Kungsleden har träffat avtal om att förvärva 27 fastigheter från Vasakronan. Kungsleden säljer samtidigt tre fastigheter i Gävle och Jönköping till Vasakronan. Affären stämmer väl överens med Kungsledens affärsidé att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning.

Kungsleden köper 27 fastigheter av Vasakronan för 274 Mkr. Fastigheterna är belägna på 27 orter i mellersta och södra Sverige. Av den totala ytan om 47 500 kvadratmeter återfinns 44 procent på sex orter; Eskilstuna, Södertälje, Nyköping, Borås, Trollhättan och Landskrona.

Samtliga 27 fastigheter ingick i Vasakronans köp av bankfastigheter från SEB i juni i år. SEB har hyreskontrakt på drygt 37 procent av ytan. Flertalet fastigheter återfinns i de mest centrala och attraktiva lägena på de aktuella orterna. Bruttohyran uppgår till 40 Mkr.

Kungsleden säljer samtidigt två fastigheter i Gävle och en fastighet i Jönköping till Vasakronan för 136 Mkr. Dessa fastigheter har en yta om 22 300 kvm och en bruttohyra om 21 Mkr.

Totalt innebär affären ett bidrag till Kungsledens driftnetto om 12 Mkr.

– Fastighetsbytet med Vasakronan är ett led i Kungsledens strategi att genom köp och försäljning säkerställa en långsiktigt hög avkastning i fastighetsportföljen. De förvärvade fastigheterna är belägna på orter där vi finns sedan tidigare och kompletterar därmed väl vårt bestånd. Fastigheterna har dessutom mycket bra mikrolägen, dvs bra lägen på mindre orter, vilket vi ser som ett viktigt kriterium för förvärv, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tel 08 - 701 5963, mobil 070 - 690 6550
Johan Risberg, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 701 5967, 070 - 690 6565