Pressmeddelande11 december 1998

Kungsleden höjer prognosen för 1998

Fastighetsbolaget Kungsleden prognostiserar ett resultat för verksamhetsåret 1998 överstigande 150 Mkr.

Kungsleden prognostiserar ett resultat för helåret 1998 överstigande 150 Mkr, före värdejustering av fastighetsportföljen. Tidigare prognos, som angavs i samband med förvärvet från FöreningsSparbanken i juni i år, löd på 99 Mkr. Det är reavinster från fastighetsförsäljningar och ett förbättrat finansnetto som väntas lyfta resultatet.

Styrelsen har fastställt en utdelningspolicy för Kungsleden där målet är en utdelning om 50 procent av resultatet efter skatt.

– Vårt starka resultat och tydliga utdelningspolicy förbättrar förutsättningarna för den planerade marknadsnoteringen, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, 070-690 6550
Johan Risberg, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 05, 070-690 6565

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig