Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar fyra fastigheter i Storstockholmsområdet

Fastighetsbolaget Kungsleden har träffat avtal om att förvärva tre fastigheter av fastighetsbolaget Stämjärnet och en fastighet av Fastighets KB Fogden 6. Samtliga fastigheter är belägna i Storstockholmsområdet.

Kungsleden köper tre fastigheter – två vid Kungens Kurva i Huddinge och en i Nacka – av Stämjärnet för totalt 113,4 Mkr. Fastigheterna innehåller 18.500 kvadratmeter kommersiella ytor och har en bruttohyra om 15,4 Mkr.

Driftnettot uppgår till 10,5 Mkr. Tillträde sker den 1 december 1998.

Kungsleden har också träffat avtal om köp av en fastighet i Täby. Säljare är Fastighets KB Fogden 6 och köpeskillingen uppgår till 43,3 Mkr. Fastigheten innehåller 11.700 kvadratmeter kommersiella ytor. Bruttohyran är 7 Mkr och driftnettot uppgår till 3,5 Mkr. Tillträde sker den 15 januari 1999.

– Vår strategi är att utöka vår fastighetsportfölj med objekt som bidrar till en långsiktigt hög och stabil direktavkastning. De aktuella förvärven uppfyller de kraven, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 6550
Johan Risberg, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 05, 070-690 6565