Pressmeddelanden

Kungsleden byter ägare och strategi

Kungsleden AB förvärvas av ett tiotal främst institutionella investerare genom en sk private placement, arrangerad av Nordiska Fondkommission AB. Säljare är Agilia Holding AB, ett systerbolag till Vasakronan AB, vars uppgift är att avveckla Securums kvarvarande fastighetsrelaterade tillgångar. Köpeskillingen uppgår till 441 Mkr. Kungsleden kommer att inrikta sin verksamhet mot köp, förvaltning, strukturering och försäljning av fastigheter utanför storstadsområdena.

Den svenska fastighetsmarknaden präglas alltmer av geografisk eller kategorimässig renodling. Kungsleden, som har stor erfarenhet av fastighetsaffärer på mindre orter genom sitt tidigare avvecklingsuppdrag i Retriva- och Securumkoncernerna, ser betydande affärsmöjligheter i att utnyttja denna marknadssituation i bolagets nya verksamhetsinriktning.

Kungsleden kommer, med bas i det existerande beståndet och genom förvärv, att fortsätta inriktningen mot köp, förvaltning, strukturering och försäljning av fastigheter utanför de attraktiva storstadsområdena. Målet är att hålla en stabil och hög direktavkastning i den totala fastighetsportföljen.

- Vi ser betydande utvecklingsmöjligheter för Kungsleden med den nya strategin, genom att offensivt använda vår transaktionserfarenhet och organisation. Med vår lokala marknadsposition och kunskap om fastighetsmarknaden utanför storstadsregionerna har vi goda förutsättningar att skapa en långsiktigt hög avkastning, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden, i en kommentar.

Kungsleden har under de senaste två åren genomfört försäljningar av 760 fastigheter till ett värde av 4,4 miljarder kronor. Kungsleden har för närvarande ett fastighetsbestånd omfattande 446 fastigheter i 120 kommuner med ett bokfört värde på cirka 2 miljarder kronor. Bland de nya ägarna återfinns bl a SPP, Femte AP-fonden och Investment AB Bure.