Våra medarbetares, hyresgästers, samarbetspartners och samhällets säkerhet och välbefinnande är vår högsta prioritet och går hand i hand med ett av våra kärnvärden – omtanke.

Vi tar utvecklingen med covid-19 (corona) på största allvar och har ett ansvar i att som hyresvärd, arbetsgivare och samarbetspartner göra vårt allra yttersta för att hämma spridningen av covid-19 och mildra dess effekter.

Genom ett nära samarbete med leverantörer har vi säkerställt en fungerande drift och förvaltning i hela Kungsledens bestånd.

För att värna om varandra har Kungsleden upprättat följande riktlinjer och rekommendationer för våra medarbetare med anledning av covid-19, och vi uppmuntrar er till att göra detsamma:

  • Stanna hemma eller arbeta hemifrån om du upplever minsta symptom eller om du tillhör en riskgrupp
  • Kungsleden avråder från alla utlandsresor, privata och affärsrelaterade, i enlighet med Utrikesdepartementets rekommendation
  • Vi avråder från deltagande i alla större event
  • Vi uppmuntrar till digitala möten
  • Tänk extra på god hygien och särskilt handhygien genom att tvätta händerna noggrant och ofta, i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd
  • Vi kommer fortsatt att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att våra fastigheter förblir så rena och hygieniska som möjligt

Vi följer löpande myndigheternas information, rekommendationer och krav och anpassar vårt agerande för att värna om dig, dina anställda, kunder och leverantörer. Visa omtanke om dig och dina nära. För frågor kontakta gärna er lokala kontaktperson.

Som en ytterligare försiktighetsåtgärd kommer Kungsledens årsstämma begränsas i största möjliga mån, utan att inskränka aktieägarnas rättigheter, ett beslut vi uppmuntrar fler bolag till att ta. Läs mer här