Nyheter

Covid-19 – Vi värnar om varandra

Vi befinner oss i en samhällskris i och med spridningen av Covid-19 som påverkar både folkhälsan och jobben i Sverige. Vi värnar om dig som medarbetare, hyresgäst och samarbetspartner.

Vi är i nära kontakt med våra hyresgäster och lägger ett stort fokus på att tillsammans diskutera möjliga lösningar för att hantera denna situation. Är du hyresgäst hos Kungsleden och har frågor så kan du naturligtvis alltid vända dig till er kontaktperson.

Vi uppmuntrar också våra hyresgäster att stötta varandra, till exempel genom att beställa catering från den lokala restaurangen, köpa tjänster från kontorsgrannen eller hitta andra samarbeten.

Tillsammans med vår branschorganisation Fastighetsägarna välkomnar vi statliga åtgärder, till exempel regeringens förslag att staten ska gå in och stötta hyran för företag inom hotell, restaurang och sällanköpshandel.

Minska smittspridningen

Vi har ett stort ansvar i att som hyresvärd, arbetsgivare och samarbetspartner göra vårt allra yttersta för att hämma spridningen och mildra effekterna. Därför har vi upprättat följande riktlinjer för våra medarbetare och uppmuntrar er att göra det samma:

  • Vi uppmuntrar alla som med lätthet kan arbeta hemifrån att göra det
  • Stanna hemma eller arbeta hemifrån om du upplever minsta symptom eller om du tillhör en riskgrupp
  • Kungsleden avråder från resor, privata och affärsrelaterade, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation
  • Vi avråder från deltagande i alla större event i enlighet med gällande rekommendationer
  • Vi uppmuntrar till digitala möten internt och externt
  • Tänk extra på god hygien och särskilt handhygien genom att tvätta händerna noggrant och ofta, i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd
  • Vi kommer fortsatt att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att våra fastigheter förblir så rena och hygieniska som möjligt

Vi följer löpande myndigheternas information, rekommendationer och krav.