Klimatsmart och säker arbetsdag

Hållbarhet har flera dimensioner för en fastighetsägare som Kungsleden. Det handlar både om att aktivt bidra till samhället och om att minimera den negativa inverkan verksamheten kan ha på till exempel miljön. I Kista har vi flera miljöcertifierade byggnader och jobbar med klimatsmarta lösningar. Vi tar också ansvar för närmiljö och människor genom att samverka med hyresgäster, kommun och andra lokala intressenter i Kista. För är det något vi värnar om så är det att hjälpa våra hyresgäster att leva hållbart och säkert. Här har vi samlat länkar och tips.

Laddstationer och bättre belysning

Vi har installerat 17 laddstationer för elbilar i två av våra fastigheter – i garage på Isafjordsgatan 36 samt Gullfoss-gatan 5. Dessa laddstationer är av en kraftigare modell och öppna för alla att använda. Kungsleden har beställt laddstationerna av laddoperatören EWAYS och är tillgängliga både för Kungsledens hyresgäster och för allmänheten. Appen Laddkoll kommer att användas så att hyresgäster enkelt kan hitta, boka och betala för laddning.

I bägge dessa garage har vi även bytt ut belysningsarmaturerna till LED-armaturer, både som ett led i att minska energianvändningen och för att få en bättre belysning av ytor som annars kan upplevas som otrygga vid otillräckligt ljus.

Vi har även bytt ut alla kvicksilverlampor i vår utomhusbelysning till LED-belysning.

Här hittar du laddstationerna. 

”Genom att underlätta för både våra hyresgäster och allmänheten att ställa om från fossilbränsle till el i sina bilar bidrar vi som fastighetsägare till en hållbar samhällsutveckling. Det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete som bland annat omfattar att vi ska utveckla kunderbjudanden ur ett hållbarhetsperspektiv och inspirera andra i hållbarhetsfrågor.”  Maria Sandell, hållbarhetschef på Kungsleden.

Återvinning och sophantering – Det ska vara lätt att göra rätt!

Vi uppmuntrar våra kunder att återvinna så mycket som möjligt. Vi slår även ett slag för att ha återvinning i sin egen lokal om det går. Då blir det enklare att mäta avfallet och ordna med behovsanpassad återvinning. 

Service från kommunen

I Kista City finns två återvinningsstationer på Vejlegatan och Jyllandsgatan. Dessutom hittar du en miljöstation som tar hand om ditt farliga avfall, ljuskällor och batteriet på Kista Torg. Stationen är automatisk. Du öppnar den med SMS eller genom att scanna en QR-kod. De är tillgängliga dygnet runt, hela året. Här kan du läsa mer om vart du hittar stationen och hur den fungerar.

Förbättrad källsortering på gång

Vi kommer under året att inleda ett närmare samarbete med återvinningsföretag om hur vi kan utveckla och förbättra källsorteringen i våra fastigheter. Idag skiljer sig förutsättningarna för källsortering åt inom våra fastigheter, bland annat beroende på utrymmen, transportmöjligheter och hur tidigare fastighetsägare valt att arbeta och hur hyresavtalen är upprättade.

Vår ambition är att varje hyresgäst själv ska kunna välja i vilken omfattning man vill källsortera, samt kunna få statistik exakt på hur mycket avfall man producerat/lämnat – och därmed endast betala den faktiska kostnaden för eget avfall, i stället för som det är i dagsläget där man i många fall betalar ett fast pris utifrån den totala kostnaden för avfallshantering i respektive fastighet.

Bikupor främjar livsmedelsproduktion

Kungsleden är fadder åt två stycken bikupor upp vid terrassen på innergården till Kista One, för att ge ett bidrag till ett mer lång­siktigt hållbart samhälle. Via bikuporna får vi dessutom varje år lokalt producerad honung.

Bikupor i urbana miljöer blir allt vanligare och de fredliga bina lever gott nära människor. Syftet med Kungsledens bikupor är att främja den biologiska mångfalden som lider av att det råder brist på pollinerande bin i världen, särskilt i storstadsområden. Bin är viktiga, inte minst för att upprätthålla livsmedelsproduk­tionen i världen – över en tredjedel av världens livsmedelspro­duktion är beroende av binas pollinering!

Cykla i Kista

Ta cykeln till jobbet! Det finns många bra cykelvägar till, från och inom Kista.

Cykelbanan Kymlingestråket går till exempel igenom Kista och förbättrar framkomligheten och gör det lättare att välja cykeln framför bilen till jobbet.

Flera av våra fastigheter i Kista City har cykelrum där du kan parkera din cykel.

Har du elcykel hittar du cykelladdare i våra fastigheter i Borgarfjord 5 och Hornafjord 1.

Ladda ner Stockholm stads cykelkarta här.  

Du hittar även en cykelpump mitt i Kista City.

Säker vinter

Säkerhetsarbetet kring exempelvis snörasskydd, halksäkerhet och taksäkerhet är något vi tar på största allvar. Vintertid jobbar vi aktivt med att säkerställa snörasskydd och hålla områdena kring våra fastigheter halkfria. Vi är snabba med att kontakta våra entreprenörer och ser till att våra hyresgäster kan ta sig till och från jobbet säkert.

Ring eller mejla oss om du upptäcker att vi har missat något.

Vad du som hyresgäst kan göra

Bara genom att hyra hos Kungsleden har du som hyresgäst tagit ett viktigt steg. All el som Kungsleden köper till fastigheterna är nämligen ursprungsmärkt vattenkraft, vilket gör att utsläppen från elanvändningen är avsevärt mindre än om du skulle välja en lokal med ”vanlig” el.

Vi vill också gärna samarbeta med dig i form av ett grönt hyresavtal där vi tillsammans ser till att samarbeta för en bättre miljö i lokalerna och en minskad miljöbelastning. Fråga oss gärna om detta så berättar vi mer.

För att minska energianvändningen i lokalen finns det flera ”enkla” åtgärder som du kan tänka på:

1. Släck lampan när du lämnar rummet eller installera närvarogivare. I många kontorslokaler styrs belysning på tidkanal och släcks automatiskt vid en viss tid på kvällen – meddela gärna oss om ni vill att den ska släckas tidigare.

2. Byt ut gamla glödlampor och lysrör mot LED-belysning. Ofta går samma armatur att använda (i vissa fall kan den behöva anpassas).

3. Stäng av datorn när du inte använder den, exempelvis på lunchen.

4. Koppla in all utrustning till en grenkontakt och slå av den när du går för dagen (tänk dock på att grenkontakter med många uttag kan leda till överbelastning av enskilda grupper i elcentralen – vid osäkerhet rådgör gärna med elektriker).

5. Installera timer till motorvärmare.

6. Tillåt temperaturen att variera med årstiden. Genom att acceptera någon/några grader varmare inomhus sommartid sparas mycket energi på att slippa kyla bort de sista värme- graderna, och vintertid kan en extra tröja i stället för att höja temperaturen göra stor skillnad.

7. Sätt snålspolande munstycke på kranar och i duschar.

8. Pensionera äldre vitvaror (7 år eller äldre) till förmån för nyare energisnåla modeller. Om man byter ut ett kylskåp från 1990-talet till ett A+++ kylskåp har man enligt livscykelanalysen tjänat in miljöpåverkan på två till tre år. Ett kylskåp med klass B kostar cirka 4000 kronor mer i drift under tio år än ett kylskåp med energiklass A++.

9. Berätta gärna för oss om ni har kortare verksamhetstider vissa perioder på året. Där det är möjligt kan vi styra tiderna för när ventilationen är igång för att inte ventilera i onödan.

10. Teckna gröna hyresavtal. Dessa innebär ett tydligare samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst gällande hållbarhetsfrågor.

11. Håll portar, dörrar och fönster till lokalen stängda.

Ventilation-, värme- och (i förekommande fall) kylsystem i fastigheten är anpassat till ert avgränsade utrymme, och med öppna fönster eller dörrar så störs balansen.

12. Åk med allmänna kommunikationsmedel eller cykla till och från jobbet.

13. Ställ in rätt temperatur i kyl och frys. +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Detta ger både bra matförvaring och låg energianvändning. Frosta av om det har bildats is, och dammsug baksidan av kyl och frys med jämna mellanrum.

14. Dra ur laddare som inte används.

15. När det är möjligt – ta trapporna i stället för hissen

16. Vintertid – se till att elementen i lokalen inte är täckta av gardiner eller möbler som hindrar värmen från att spridas.

17. För batteridrivna apparater – byt till uppladdningsbara batterier.

Vill du ha vår hjälp att göra av med mindre energi? Hör gärna av dig till oss!

LEED-certifiering på gång

I dag har vi en fastighet som är LEED Guld-certifierad (Kista One), och under 2017 är målet att LEED-certifiera ytterligare två av våra fastigheter i Kista. Vi kommer att gå ut med närmare information till de hyresgäster som blir berörda.

Vi kommer också att byta ut belysningen i alla allmänna trapphus till LED-belysning samt utreda vilka möjligheter som finns att sätta upp solceller på en eller flera fastigheter.