En hypermodern blandstad

Kista står inför en spännande utveckling. Kommersiella fastigheter ska byggas och byggas om, tusentals bostäder ska komma till i närområdet och infrastrukturen ska förstärkas rejält med bland annat tvärbana och förlängd tunnelbana.

Stockholm satsar på Kista

Kista är ett av Stockholms stads främsta utvecklingsområden där kommunen satsar extra mycket på stadsutvecklingen.
Målet är att Kista ska fortsätta att utvecklas till en ännu mer attraktiv stadsmiljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder, service och utbildning. Nya bostäder, gator, gång- och cykelbanor, torg, mötesplatser och affärsstråk bidrar till att Kista kommer bli en ännu mer attraktiv plats för människor att verka och leva i.

Totalt planeras för 3 000–4 000 nya bostäder av olika karaktär.

Kista – mycket mer än bara kontor

Kista utvecklas just nu i en rask takt. Det planeras att bygga flera nya bostadsområden. I området norr om företagsområdet och i närheten av Kista gård och Kistahöjden skapas en ny stadsdel, Kista Äng.

Den nya stadsdelen kommer ligga i det framblickande och innovationstäta Kista Science City. Området kommer också ha ett bra läge med närhet till service och kommunikationer. Det är en del av framtidsvisionen för Kista Science City som fortsätta att utveckla Kista med en blandning av arbetsplatser, bostäder och högre utbildning.

Området planeras att omfatta cirka 1550 bostäder, varav cirka 250 lägenheter för cirka 350 studenter, cirka 400 hyresrätter och cirka 900 bostadsrätter samt 14 förskoleavdelningar och en skola för cirka 630 elever. Det kommer även tillkomma tolv servicelägenheter och två gruppbostäder.

Här kan du läsa mer om pågående och kommande utvecklingsprojekt i Kista

Nyfiken på Kista?

Se och hör Kungsledens Sven Stork, regionchef Stockholm, berätta om Kistas framtid.

Tvärbanan byggs ut 

Tvärbanan ska byggas ut till Kista och Helenelund, där den möter pendeltåget. Den nya sträckningen kommer att ha tio hållplatser och gå mellan Norra Ulvsunda och Helenelund.

Genom Kistagrenen kommer bytena mellan tunnelbana, pendeltåg och bussar kommer förbättras och det blir lättare att pendla till och från Kista.

Den förbättrade förbindelsen till Bromma flygplats innebär också en närmare förbindelse till flygplatsen och dess destinationer.  

Planerad trafikstart för Kistagrenen av tvärbanan är 2023.

Läs mer om projektet här.

Tvärbanan byggs ut till Kista

Bättre framkomlighet för bilar

Även för bilburna blir infrastrukturen allt bättre runt Kista. Här är två pågående projekt:

E4 rustas upp för ökade trafikvolymer. E4 är en del av det nationella stamvägnätet och en av de viktigaste transportlederna i Stockholmsområdet. Vägen är också en primär transportväg för farligt gods. På sträckan passerar varje dygn upp till 140 000 fordon. Trafikvolymerna på E4 väntas fortsätta öka och därför behövs kapacitetsåtgärder på sträckan.

Här kan du läsa mer om projektet.

Förbifart Stockholm kommer att minska restiden dramatiskt för att nå de södra och norra delarna av Stockholm. Läs mer här.

Kungsleden är med och utvecklar Kista

Kungsledens Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef, och Sven Stork, regionchef Stockholm, har båda ledande roller inom Kistas utveckling. Frida som ordförande i styrelsen för Kista City AB och Sven som ordförande för föreningen Kista Science City Fastighetsägare.

”Det blir allt viktigare för oss som fastighetsägare och byggherrar att förstå och samverka med andra aktörer i samhället. Kistas utveckling är ett tydligt exempel på det. Med tanke på alla planerade projekt med bostäder, hotell och kontor, tvärbanans förlängning och det faktum att strukturplanen för stadsdelen ska uppdateras känns det som att mina erfarenheter och nätverk kan vara nyttiga”. Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef på Kungsleden.

Kistamanifestet - 5 PUNKTER FÖR ETT STARKARE KISTA

Kista Science City Fastighetsägare har gemensamt fastslagit ett manifest i 5 punkter för att främja utvecklingen av Kista.  Läs gärna mer om vad det innehåller: Kistamanifestet.pdf