Kungsleden installerar laddstationer i Kista

2016-06-28

Kungsleden AB (publ) installerar 17 laddstationer i fastigheterna Kista One och Hornafjord 1 i närheten av Kista Galleria. Bolaget bidrar därmed till laddning av el- och laddhybridbilar i Kista. Investeringen är en naturlig del av Kungsledens hållbarhetsarbete.

2016-06-28

Kungsleden har beställt laddstationerna av laddoperatören EWAYS och de kommer att bli tillgängliga både för Kungsledens hyresgäster och för allmänheten.

Antalet laddbara bilar ökar stadigt i Sverige och i maj passerade de 20 000 stycken, enligt elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle. Men för att efterfrågan på el- och elhybridbilar ska ta ytterligare fart måste laddinfrastrukturen byggas ut. För Kungsleden är det ett naturligt steg att bidra till detta genom att investera i laddstationer.

”Genom att underlätta för både våra hyresgäster och allmänheten att ställa om från fossilbränsle till el i sina bilar bidrar vi som fastighetsägare till en hållbar samhällsutveckling. Det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete som bland annat omfattar att vi ska utveckla kunderbjudanden ur ett hållbarhetsperspektiv och inspirera andra i hållbarhetsfrågor”, säger Maria Sandell, hållbarhetschef på Kungsleden.

När laddstationerna i Kista är på plats och utvärderade finns möjlighet att installera liknande lösningar i flera fastighetskluster.

 
Foto: Laddstation laddar bil.

För mer information vänligen kontakta:
Maria Sandell, hållbarhetschef Kungsleden | 08-503 052 33 | maria.sandell@kungsleden.se