Att jobba på Kungsleden

Vill du jobba på ett dynamiskt, kreativt och värderingsdrivet företag som siktar mot att bli Sveriges största och mest framgångsrika fastighetsbolag?

Vi strävar efter att alltid vara professionella, visa omtanke och ha roligt på jobbet. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö och säkerhet, och vi ska ha en effektiv organisation med engagerade medarbetare som skapar goda resultat. Genom en positiv kultur är vi en god kraft för förändring som bidrar till hållbar utveckling i samhället.

Våra drygt 130 medarbetare från Malmö till Östersund arbetar med allt från fastighetsförvaltning och uthyrning, till transaktioner och projektutveckling. Hos oss är beslutsfattandet decentraliserat och det finns stora möjligheter att vara med och påverka.

Vår kultur

Våra tre värdeord – professionalism, omtanke och glädje – vägleder oss i hur vi ska agera, både gentemot varandra och andra. Värdegrunden gör det lättare att fatta rätt beslut och prioritera i det dagliga arbetet och vi utvärderar beteende kopplat till värdegrunden i våra årliga mål- och utvecklingssamtal.

Vi delar årligen ut utmärkelsen Årets kulturbärare till en medarbetare som efterlever vår värdegrund på ett föredömligt sätt.

Vi vill främja samarbete och ökad interaktion mellan kollegor och vi har lite olika initiativ för detta. Vi har alltid fredagsfrukost där vi umgås över avdelningsgränserna och ibland tar vi in både interna och externa gästtalare för att dela information och erfarenheter.

Mångfald och likabehandling

Vårt mål är att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället och att alla medarbetare ska ha lika möjligheter till utveckling. Vi är övertygade om att mångfald internt gör att vi fattar bättre beslut och på så sätt skapar bättre resultat.

Könsfördelningen är jämn hos oss på övergripande nivå och bland ledande befattningshavare är kvinnor i majoritet. Inom andra mångfaldsaspekter så som bland annat utländsk bakgrund, har vi en del jobb kvar att göra och arbetar aktivt med frågan. Exempel på hur vi gör detta är bland annat ett samarbete med Fryshuset. Hösten 2020 anordnade vi mångfaldsworkshops med syfte att utbilda alla medarbetare i vad mångfald kan innebära. Vi samarbetar också med Fryshuset gällande sommarjobb i förvaltningen, där vi vill inspirera ungdomarna till hur roligt och socialt berikande det kan vara att jobba med förvaltning.

Ett annat exempel på vårt arbete med mångfald och likabehandling är att vi säkerställer mångfald i alla våra externa rekryteringsprocesser. Vi förväntar oss en diversitet av relevanta kandidater hos våra externa rekryteringsparter.

Att motverka all form av kränkande särbehandling är för oss en självklarhet.

Din utveckling som medarbetare

Hos oss fattas många beslut långt ut i organisationen. Det främjar handlingskraft och nytänkande. Har du som medarbetare goda idéer finns det stora möjligheter att påverka.

Vi har en strukturerad process för att ta tillvara våra medarbetares potential och vilja till utveckling samt för att minimera risken för kompetensbrist. Utveckling kan både vara att lära sig nya saker inom en befintlig roll och att pröva på något helt nytt. Vi har flera medarbetare som har prövat olika roller och arbetsuppgifter under åren. Det finns stor kompetens i företaget att ta del av och vi erbjuder även kurser och utbildningar som passar dig som individ och din roll i företaget.

Som medarbetare hos oss förväntas du ta ett aktivt ansvar för din egen utveckling. Genom individuella mål och utvecklingsplaner har vi en strukturerad process för att ta tillvara på våra medarbetares potential och vilja till utveckling. Två gånger per år genomför vi individuella mål- och utvecklingssamtal där personliga mål sätts och följs upp tillsammans mellan medarbetare och närmaste chef.

Ledarutveckling

För att främja gott ledarskap har vi tagit fram ett ledarlöfte som går ut på att våra ledare ska vara öppna, stödjande och engagerade. Det innebär att våra ledare ska:

  • visa öppenhet, tillit och förtroende för medarbetarna
  • ge medarbetarna stöd, utveckling och konstruktiv återkoppling
  • vara närvarande och tillgängliga
  • engagera medarbetarna och skapa positiv energi utifrån Kungsledens värdegrund och vision

Vi uppmärksammar gott ledarskap via utmärkelsen Årets Kungsledare, som går till en av flera nominerade ledare som på ett bra sätt lever upp till ledarlöftet.

För att skapa samsyn kring ledarbeteende och värderingar som stärker ledarkulturen och långsiktigheten i de resultat som skapas arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra ledare och alla ledare deltar i återkommande ledarforum och en årlig konferens.

Hälsa och friskvård

Vi månar om våra medarbetares hälsa och välmående såväl fysiskt som psykiskt. Trots att vi är stolta över att ha en låg sjukfrånvaro arbetar vi ständigt för att fortsätta minska den och för att främja våra medarbetares välmående. Bland annat erbjuds alla medarbetare privat sjukvårdsförsäkring, hälsoundersökning och ett generöst friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per medarbetare och år.

Vi samarbetar även med SATS och Nordic Wellness vilket ger våra medarbetare fördelaktiga medlemsavgifter. Vi erbjuder även andra motionsinitiativ så som grupp-pass, löpcoach, yoga och deltagande i löptävlingar. Våra medarbetare erbjuds även stående padel-tider i flera av våra kluster.

Vi är varandras arbetsmiljö i hög utsträckning och vi arbetar kontinuerligt med hur vi agerar gentemot varandra. Arbetsbelastning och stress är en utmaning på Kungsleden precis som i det omgivande samhället. Här arbetar vi förebyggande och utbildar i hur man identifierar varningssignaler och agerar på dem.

Resultatbaserad rörlig ersättning

Förutom stimulerande arbetsuppgifter med goda utvecklingsmöjligheter har Kungsleden som ambition att också erbjuda resultatbaserad rörlig ersättning till alla medarbetare. Under de senaste åren har samtliga medarbetare haft möjlighet till en extra månadslön i rörlig ersättning.

Kungsledens konstförening

Här på Kungsleden har vi en konstförening som vi kallar för "Konstleden". Det är en årlig utlottning av konst. Medarbetare som önskar betalar för det frivilliga medlemskapet månadsvis och Kungsleden lägger till motsvarande summa där allt hamnar i en stor pott. En gång per år köper Konstledens styrelse in konst av olika slag, allt från tavlor, ljusstakar, vaser till stolar och annat. Utlottningen sker under mars varje år. Det är en uppskattad och trevlig happening och tillika en förmån.

Kontakta oss gärna vid frågor

Hanna Brandström

Head of People and Culture

Tel: 08-503 052 17
Mejla mig

Leena Larsson

HR Partner

Tel: 08-551 053 86
Mejla mig