Affärsplan 2023

Den långsiktiga målbilden är att bli ett av Sveriges mest lönsamma och framgångsrika börsnoterade fastighetsbolag genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare samt leverera en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare.

Kunderbjudande

Tillhandahålla attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris och alltid leverera det lilla extra.

Värdeskapande förvaltning och fastighetsutveckling

Proaktivitet för att skapa värde genom kunddrivna och lönsamma investeringar som ger högre driftnetton och fastighetsvärden.

Innehav

Kommersiella fastigheter med fokus på kontor i de prioriterade tillväxtmarknaderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås, varav minst 50 procent i Stockholm. Merparten av fastighetsbeståndet ska finnas i kluster.

Hållbarhet

En tydlig hållbarhetsprofil där hållbarhet är en självklar och integrerad del i all verksamhet. Hållbarhetsarbetet genererar vinst för både Kunglseden och samhället.

Medarbetare

Den mest attraktiva arbetsplatsen med en effektiv organisation och motiverade medarbetare som skapar goda resultat. En tydlig värdegrund och ett effektivt ledarskap är viktiga byggstenar.

Digitalisering

Det digitala perspektivet är en integrerad del i vår kunddialog och företagskultur.

Innovation

Nya affärer utvecklas genom kreativitet, nya arbetssätt och engagemang.