Kungsleden som investering

Vi är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

 

5 skäl att investera i Kungsleden

 

1. Vi står stadigt

Kungsleden har en stark finansiell ställning med god intjäningsförmåga, låg belåningsgrad, hög soliditet och hög räntetäckningsgrad.

2. Vi skapar värde för kunderna

Hela Kungsledens verksamhet är inriktad på att skapa värde för våra kunder. I nära samarbete med hyresgästerna skapar vi attraktiva och hållbara platser som inspirerar och underlättar vardagen för deras medarbetare. På så sätt bidrar vi till kundernas affär och hållbarhet.

3. Vi är lyhörda

Vi anpassar ständigt vårt kunderbjudande efter de behov som finns bland våra kunder. Vi är specialiserade på kontorsfastigheter, men också lager, industri och logistik, och vårt bestånd är till stor del samlat i kluster. Det ger oss möjlighet att i hög grad anpassa och förbättra vårt erbjudande och vi kan ta en aktiv roll i utvecklingen av hela områden.

4. Vi håller över tid

Vårt hållbarhetsarbete är en självklar och integrerad del av Kungsledens verksamhet. Med högt ställda målsättningar har vi ett brett helhetsperspektiv på hållbart värdeskapande. Fokus ligger på människors hälsa och välmående, miljö och klimat samt på att anamma en positiv kultur och vara en god kraft i samhället. Vårt mål är att vara klimatpositiva till 2035, vilket vi är först om i branschen.

5. Vi investerar i tillväxt

Kungsleden satsar på att växa. Vi färdigställer ett antal pågående projekt och planerar att framöver realisera potentialen i vår ansenliga pipeline av nya projektmöjligheter. Vi investerar också kontinuerligt i utveckling och förädling av vårt befintliga bestånd, vilket skapar tillväxt i hyresintäkter genom uthyrning och omförhandlingar. Vi kommer också förvärva fastigheter som kompletterar vår portfölj.

 

Finansiell rapportering

Års- och hållbarhets-redovisning 2020

"Fokus på hållbar tillväxt framåt", säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson. 

Kontakt

Biljana Pehrsson

Vd

Tel: 08-503 052 04
Mejla mig

Ylva Sarby Westman

Vice VD och ekonomi- och finanschef (CFO)

Tel: 08-503 052 27
Mejla mig