Kungsledens bokslutskommuniké 2019 publiceras onsdag den 12 februari 2020 klockan 7.00.