Årsstämman 2019 kommer att hållas fredagen den 26 april 2019 på Kungsledens huvudkontor på Warfvinges väg 31 i Stockholm. Kallelse till årsstämman utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på årsstämman bör ha inkommit senast den 31 januari 2019 för att kunna tas in i kallelsen.