Kungsledens bokslutskommuniké 2017 publiceras torsdag den 15 februari 2018 klockan 7.00.