Kalender

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 kommer att hållas torsdagen den 26 april 2018 på Kungsledens huvudkontor på Warfvinges väg 31 i Stockholm. Kallelse till årsstämman utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman bör inkomma senast den 31 januari 2018 för att kunna tas in i kallelsen.