Kalender

Extra bolagsstämma

Kungsleden håller extra bolagsstämma måndagen den 6 mars 2017 kl. 11:00 i Kungsleden AB (publ):s lokaler på Warfvinges väg 31 i Stockholm. Inpassering till bolagsstämman sker från kl. 10:00.