Kalender

Årsstämma 2017

Årsstämman 2017 kommer att hållas tisdagen den 25 april 2017 på Kungsledens huvudkontor i Stockholm. Kallelse till årsstämman utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.