Kalender

Årsstämma 2015

Årsstämman 2015 kommer att hållas i Stockholm den 23 april. Kallelsen till årsstämman skickas ut minst fem veckor innan stämman.