Rapporter och presentationer

Offentliggörande av företrädesemmision
Telefonkonferens 2017-02-02

 

Bokslutskommuniké 2016
Länk till rapporter och presentationer