Finansiering

Företagscertifikat

Kungsleden AB (publ) började emittera företagscertifikat under 2016 och har sedan dess varit en återkommande emittent i penningmarknaden. Syftet är att bredda kapitalbasen och dra nytta av god efterfrågan i marknaden på företagskrediter med kortare löptid än 12 månader.

Lansering 2016
Programstorlek SEK 2 000 000 000 (eller motsvarande därav i EUR)
Löptid Kortare än 1 år
Valutor SEK, EUR
Ledarbank Swedbank
Anslutna emissionsinstitut

Swedbank AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Svenska Handelsbanken AB (publ), Issuing and Paying Agent Svenska Handelsbanken AB (publ)