I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS, samt avstämning av måtten. Definitionerna av dessa mått listas även under avsnittet definitioner i senaste rapporten.

  2016 Q3    2015 Q3 2016-09-30 2015-09-30 2015/2016 2015-12-31
Debiterad hyra 527 504 1 600 1 464 2 127 1 991
Bedömd marknadshyra på outhyrda lokaler 62 58 187 177 243 233
Debiterade tillägg 52 48 154 143 205 194
Debiterad fastighetsskatt 23 17 59 48 77 66
Hyresgarantier 9 0 32 0 54 22
Hyresrabatter -7 -7 -21 -26 -30 -34
Hyresvärde 665 620 2 011 1 806 2 676 2 471