Investerare

Finansiella data

En sammanfattning av Kungsledens nyckeltal de senaste fem åren visas nedan. Klicka på ikonen framför respektive tal för att se utvecklingen grafiskt i diagrammet. Flera tal kan visas samtidigt för att ge en mer översiktlig bild av bolagets utveckling. Klicka på Excelikonen för att exportera tabellen till Excel.