Aktien

Utdelning

Vid Kungsledens extra bolagsstämma den 12 oktober 2020 beslutades att dela ut 2,60 kr per aktie för år 2019 enligt styrelsens förslag.

Utdelningen sker med utbetalning vid två tillfällen om 1,30 kr per aktie. Avstämningsdagar fastställdes till den 14 oktober 2020 och den 30 december 2020 och utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Utdelningspolicy

Bolagets utdelningspolicy innebär att utdelningen ska öka i takt med förvaltningsresultatets utveckling.

Betald utdelning per aktie

Betald utdelning per aktie och år.