Utdelning

Kungsledens utdelningspolicy för räkenskapsåret 2020 innebär att utdelningen ska utvecklas i takt med förvaltningsresultatets utveckling.

Under 2020 ökade förvaltningsresultatet med 6 procent och på årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en höjning av utdelningen till 2,80 kr per aktie för 2020, att jämföra med utdelningen om 2,60 kr per aktie för räkenskapsåret 2019. På stämman beslutades även att utdelningen kommer att betalas ut kvartalsvis med första utbetalning efter årsstämman den 22 april 2021.

Utdelningspolicy

Kungsleden beslutade i samband med bokslutskommunikén 2020 en ny utdelningspolicy som innebär att aktieutdelningen över tid ska öka och utgöra minst 50 procent av förvaltningsresultatet efter nominell skatt. Den nya utdelningspolicyn tillämpas från och med räkenskapsåret 2021.

Betald utdelning per aktie

Betald utdelning per aktie och år.

 

Kontakt

Ylva Sarby Westman

vVD / CFO

Tel: 08-503 052 27
Mejla mig