Kungsleden AB:s årsstämma avseende räkenskapsåret 2018 beslutade om en utdelning på 2,40 kronor per aktie. Avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen på aktier fastställdes till tisdag den 30 april 2019, fredagen den 28 juni 2019, måndag den 30 september 2019 och måndag den 30 december 2019. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Utdelningspolicy

Bolagets utdelningspolicy innebär att utdelningen ska öka i takt med förvaltningsresultatets utveckling.

Betald utdelning per aktie

Betald utdelning per aktie och år.