Kungsledens ägare

Se vilka som är våra största aktieägare samt hur ägandet är fördelat geografiskt och mellan olika typer av ägare.