Kungsledens ägare

Kungsleden är sedan den 15 november 2021 ett dotterbolag till Castellum AB (publ). Per den 19 november 2021 kontrollerar Castellum totalt cirka 96,5 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Kungsleden. Nedan tabell är uppdaterad per den 30 september 2021 och ska ses som historisk uppgift.