Kund hos Kungsleden

När du ska flytta

Att flytta är en tidskrävande process. Tid som man helst vill använda till andra, viktigare saker. Som att göra nya affärer. Vi vill underlätta genom att ge er så mycket information om lokalen vi bara kan.

Behovsanalys

Det första ni behöver göra är att fundera på varför och vart ni vill flytta. Vilket läge passar er verksamhet och era anställda bäst? Nedan följer en checklista över viktiga saker ni bör tänka på inför flytten.

Kravspecifikation

 • Yta
 • Inredning
 • Öppet landskap eller cellkontor?
 • Mysiga mötesplatser – för idéarbete och informella möten
 • Ljudnivån – mattor, gardiner och andra textilier dämpar lokalen
 • Flexibilitet – med skärmväggar kan du snabbt få avskildhet
 • Gemensam förvaring – kontorsmateriel
 • Arbetsplatserna uppbyggda av flera små delar, för framtida behov
 • Blommor och växter för syre och trivsel
 • Bra allmän belysning
 • Rum för avkoppling – tänk igenom kök, tysta rum och liknande
 • Tekniska krav
 • Belysning
 • Klimat – externa solskydd etc.
 • Arbetsmiljö – till exempel ljuddämpning
 • Ytskikt
 • Väggar
 • Golv

Administration

 • Avtal gällande gamla lokalen
 • Uppsägning av hyresavtalet
 • Uppsägning av sidoavtal (externt förråd, parkering, bevakning med mera)
 • Uppsägning av försäkring
 • Avtal gällande nya lokalen
 • Hyresavtal (löptid)
 • Upphandling av kringtjänster – här finns det en hel del att ta ställning till
 • Teckna försäkring, har några yttre förutsättningar förändrats? (Från tredje vån till markplan, från centrum till ytterområde.)

Upphandling av kringtjänster

 • Datakommunikation
 • Telekommunikation
 • Sidoavtal
 • Larm, bevakning, parkering, externt förråd med mera

Adressbyte

 • Adressändring till externa kontakter
 • Beställa nya trycksaker
 • Visitkort, brevpapper, kuvert med mera
 • Hänvisning
 • Telefoni och fax
 • Flyttfasen
 • Anlita flyttfirma eller flytta själva?
 • Flyttar ni själva, vilka försäkringar krävs?

På plats i nya lokalen

 • Flyttstädning av den gamla lokalen
 • Inflyttningsfest!