För våra kunder

Kund hos Kungsleden

Att vara hyresgäst hos Kungsleden ska vara enkelt. Vår målsättning är att du som kund lägger så lite tid som möjligt på frågor som rör era lokaler.

Flexibla lokallösningar och lokal förankring

Vår lokala förvaltningsorganisation med kunniga förvaltare och uthyrare som känner marknaden kan erbjuda flexibla lokallösningar och föra en kontinuerlig dialog om lokalbehov och serviceönskemål. Genom att samla fastigheter i utvalda lägen – vad vi kallar kluster – kan vi skapa ett för hyresgästen attraktivt erbjudande. Våra kluster ligger nära knutpunkter och trafikleder vilket ger en hög tillgänglighet samtidigt som vi kan skapa ett brett serviceutbud tack vare en stark lokal närvaro och effektivare fastighetsförvaltning. I slutänden innebär detta att våra hyresgäster och presumtiva kunder kan sitta i rätt läge och till rätt pris.

Organisation och samarbetspartners

Vi har valt att låta lokala entreprenörer ta hand om skötseln av våra fastigheter. Därmed kan vi hålla en hög och personlig service runt om hela landet.