Hyran

När ska hyra betalas och vem kontaktar jag om jag har frågor om min hyra?

När ska hyran betalas?

Hyran betalas i förskott - senast sista dagen i föregående månad. Har du problem med hyran är det alltid bättre att i god tid berätta det för oss. Vi kan ofta bistå både med råd och tillfälliga lösningar för att underlätta för din verksamhet på lång sikt.

Vem kontaktar jag och jag har frågor angående min hyra?

Din förvaltningsassistent kan svara på frågor angående din hyra. På din fastighetssida hittar du kontaktuppgifter till din förvaltningsassistent.