Grönt hyresavtal

Med ett grönt hyresavtal kan vi gemensamt nå större resultat för att minska miljöbelastningen, jämfört med om vi agerar var för sig.

Tillsammans kan vi åstadkomma mer

Gröna hyresavtal är ett samarbete mellan dig som hyresgäst och oss på Kungsleden. Tillsammans kan vi minska miljöbelastningen genom lägre energianvändning. Vi vill också bidra till ett hållbarare samhälle genom kloka materialval och ansvarsfull avfallshantering.

Det här gör Kungsleden

 • En energikartläggning av fastigheten
 • Väljer grön el till fastigheten
 • Miljövänliga produkt- och materialval vid ombyggnationer
 • Samarbetar kring energieffektivisering
 • Använder endast miljö- eller ursprungsmärkt el
 • Utbyter information i miljö och energifrågor
 • Källsorterar avfall

Det här gör du som hyresgäst

 • Samarbetar kring energieffektivisering
 • Använder endast miljö- eller ursprungsmärkt el
 • Utbyter information i miljö och energifrågor
 • Källsorterar avfall

Att teckna grönt hyresavtal

Om du redan är hyresgäst hos Kungsleden tar du kontakt med din förvaltare för att teckna grönt hyresavtal. Vill du hyra av oss så kan du titta bland våra lediga lokaler eller kontakta någon av våra uthyrare.