Välkommen till Nordens största företagscentrum

Högsbo-Sisjön i sydvästra Göteborg, nära Frölunda torg och Mölndals centrum, är Nordens största företagscentrum och ett av Göteborgs mest attraktiva lägen. I området finns idag drygt 1 200 företag spritt över mer än 200 branscher.

Samlingsnamnet på Kungsledens fastighetsbestånd i området är Högsbo-Sisjön lokaler. Vi erbjuder lediga lokaler för kontor, lager och handel i någon utav de 17 fastigheter som vi äger och förvaltar i området.

Med goda bussförbindelser och direkt anslutning till Söderleden och E6:an tar man sig lätt till och från Högsbo-Sisjön samtidigt som man undviker stadens vägtullar.