Vårt hållbara kunderbjudande

Vi anpassar ständigt vårt kunderbjudande för att kunna möta våra hyresgästers önskemål, tillsammans sänka våra klimatutsläpp och fokusera på människors hälsa och välbefinnande.

Miljöcertifierade byggnader

Kungsleden certifierar nybyggnad-, ombyggnad och befintliga fastigheter i enlighet med LEED vilket är en internationell certifiering med ett helhetsgrepp på hållbarhet.

LEED certifiering för befintliga fastigheter (LEED O+M) hjälper oss att kvalitetssäkra våra byggnader och gör det möjligt att mäta och följa upp energiförbrukning, vatten, avfall, inomhusmiljö och hyresgästens resemönster för att i aktiv dialog med hyresgästerna kunna tillsammans arbeta med att sänka miljö och klimatpåverkan i just din byggnad.

Innovationsprojektet DigiLEED pågår där vi automatiserar LEED-certifiering med uppkopplade mätare och sensorer för bättre data och mindre administration.

Läs mer om LEED här. 

Hållbarhetsdata

Om du som hyresgäst vill ha ut information om energi-, vatten- och avfallsförbrukning så kan vi dela det med dig.

Hör av dig till din förvaltare så får du hjälp.

 

Kontakta oss gärna vid frågor

Erik Florman

Hållbarhetschef

Tel: 08-503 052 33
Mejla mig