Hållbart kunderbjudande

Vi anpassar ständigt vårt kunderbjudande för att kunna möta våra hyresgästers önskemål, tillsammans sänka våra klimatutsläpp och fokusera på människors hälsa och välbefinnande.

Miljöcertifierade byggnader

Kungsleden certifierar nybyggnad-, ombyggnad och befintliga fastigheter i enlighet med LEED vilket är en internationell certifiering med ett helhetsgrepp på hållbarhet.

LEED certifiering för befintliga fastigheter (LEED O+M) hjälper oss att kvalitetssäkra våra byggnader och gör det möjligt att mäta och följa upp energiförbrukning, vatten, avfall, inomhusmiljö och hyresgästens resemönster för att i aktiv dialog med hyresgästerna kunna tillsammans arbeta med att sänka miljö och klimatpåverkan i just din byggnad.

Innovationsprojektet DigiLEED pågår där vi automatiserar LEED-certifiering med uppkopplade mätare och sensorer för bättre data och mindre administration.

Läs mer om LEED här. 

Hållbarhetsdata

Om du som hyresgäst vill ha ut information om energi-, vatten- och avfallsförbrukning så kan vi dela det med dig.

Hör av dig till din förvaltare så får du hjälp.

 

Kontakta oss gärna vid frågor