Samhällsengagemang och mångfald

Kungsleden är ett värderingsdrivet företag som vill vara en god kraft för förändring och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom en positiv kultur och en ständig strävan efter att alltid vara professionella, visa omtanke och ha roligt på jobbet. För att lyckas behöver vi också spegla hela vårt samhälle. Därför har vi ett stort fokus på ökad mångfald och inkludering, genom hela bolaget.

Ett välfungerande samhälle är en förutsättning för de attraktiva, hållbara och inspirerande platser vi vill skapa. Som fastighetsägare tar vi vår del av ansvaret genom att aktivt arbeta med de lokalsamhällen där vi har våra fastigheter och på olika sätt bidra till levande miljöer och ökad attraktionskraft för våra områden.

Vår klusterstrategi, som går ut på att samla fastigheter i utvalda lägen, hjälper oss eftersom vi får en starkare position i områden och därmed bättre möjligheter att påverka och utveckla stadsdelens attraktivitet eftersom vi är en stor aktör. För att nå längre samarbetar vi gärna med andra fastighetsägare, kommunala beslutsfattare, organisationer och människorna som bor och vistas i området.

Tillsammans med Fryshuset utvecklar vi vårt samhällsengagemang och vi erbjuder exempelvis årligen sommarjobb till ungdomar som står utanför arbetsmarknaden. De får därigenom en första erfarenhet av att arbeta och en referens i arbetslivet. Samtidigt får vi bättre möjligheter att öka vår mångfald och förbättra vår framtida kompetensförsörjning.

Kontakta oss gärna vid frågor