Hållbarhetsredovisning

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela organisationen. Här hittar du vår hållbarhetsredovisning och utvalda nyckeltal.

Utvalda hållbarhetsnyckeltal 2020

17 276 ton CO2e

Totala klimatutsläpp Scope 1-3

9478 ton CO2e

Scope 1 & 2 klimatutsläpp

7798 ton CO2e

Scope 3 klimatutsläpp

5,1

Utsläppsintensitet kg Co2e/m2 Scope 2

42%

Andel miljöcertifierade fastigheter

112 kWh/m2

Energianvändning kWh/kvm

100%

Köpt förnybar energi

38%

Grön finansiering

0,2

Vattenintensitet m3/kvm

48/52 %

Könsfördelning anställda kvinnor/män

14%

Mångfald Enligt SCB definition

77/100

GRESB Poäng Real Estate Assessment

Redovisningen sker i enlighet med GRI, ERPA och TCDF. Vi är även med i GRESB.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhets-redovisning 2020

"Vi har antagit en hållbarhetsstrategi som innebär att vi som första fastighetsbolag i Sverige satt målet att vara klimatpositiva i hela värdekedjan till år 2035 och som delmål att vara klimatpositiva i förvalt­ningen och fastighetsdriften år 2025", säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.

Kontakta oss gärna vid frågor