Hållbarhet

En verksamhet och arbetsplats som håller över tid

Hållbarhet

Klimatpositiva till 2035

Vi ser klimatfrågan som affärskritisk. För att svara på vår tids största utmaning vill vi inte bara minska vår klimatpåverkan utan aktivt motverka klimatförändringarna genom att ta bort mer utsläpp än vad vår verksamhet och vår värdekedja ger upphov till.

Mer om hur vi blir klimatpositiva

Hållbarhet

Samhällsengagemang och mångfald

Vi är ett värderingsdrivet företag som vill vara en god kraft för förändring och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom en positiv kultur och en ständig strävad efter att alltid vara professionella, visa omtanke och ha roligt på jobbet. För att lyckas behöver vi också spegla hela vårt samhälle. Därför har vi ett stort fokus på ökad mångfald och inkludering genom hela bolaget.

Mer om vårt arbete

Hållbarhet

Höga etiska krav och nolltolerans mot olyckor

Vi är ett värderingsdrivet företag med medarbetare som är måna om att bidra till en hållbar utveckling som sträcker sig utanför företaget. Vår framgång är beroende av att vi arbetar etiskt, ställer samma krav på oss själva som vi ställer på andra och värnar om varandra.

Mer om vårt arbete

Kontakta oss gärna vid frågor