Fastigheten Isbjörnen 4

Tröskaregatan 5-35, Linköping

  • Objektet
  • {{ legend.poi.category.name }}

Omgivning

Butiksfastighet

Service

Linköping, som är Sveriges femte största kommun med 140 000 invånare, är en del av Fjärde Storstadsregionen och en välkänd utbildningsstad med varierad arbetsmarknad. Staden erbjuder både besökare och invånare ett rikt kulturliv med goda friluftsmöjligheter. Trots att staden är Sveriges femte största är den inte någon stor stad. Här finns det mesta inom räckhåll. Linköping kännetecknas av nära samverkan mellan näringsliv, kommun och universitet och ett allt intensivare samarbete med Norrköping och andra grannkommuner. Starka branscher är livsmedel, grafisk industri och traditionellt kunskapsintensiva hightech-företag. Lambohov växte fram under 1980-talet. Från början utmärktes den av en blandning mellan olika bostadsformer, t.ex. villor omväxlande med låga hyreshus. Lambohov har idag över 7000 invånare

Kommunikationer

Linköping, mitt i Östergötland, har ett strategiskt läge med goda kommunikationer med omvärlden. Flygplatsen, som ligger centralt i staden, 3 km från Stora Torget, har dagliga förbindelser med Köpenhamn och Stockholm. I Linköping används cykeln flitigt och mer än 30 % av alla resor utgörs av cykeltransporter. Kommunen har satsat nästan 40 mil på cykelvägar, och nya byggs efterhand. Vill du åka kommunalt från fastigheten till centrala Linköping ( Stortorget) går det också bra med busslinjerna 213, 216, 540 och 555.

Lokaler i närheten