The property Finnslätten 1

Tvärleden 12 bnr 351, Västerås

About the property

Construction year: 2000. Finnslätten området består av ett stort antal industri-, lager- och kontorsfastigheter. Ligger cirka 4 km norr om Västerås centrum. Området har även stora parkliknande grönområden.

  • The object
  • {{ legend.poi.category.name }}

Service

Restaurang,bankomat samt bensinstation finns inom området.

Communications

Via Bergslagsvägen eller Malmabergsgatan nås E18 på ett avstånd om cirka två km. Bra bussförbindelser via Västerås centrum. Flygplats finns inom sex km