The property Bulten 1

Sävelundsgatan 2, Alingsås

  • The object
  • {{ legend.poi.category.name }}

Surroundings

Fastigheten är belägen i industriområdet Sävelund i östra Alingsås, ca 4 mil från Göteborg.