vad
BYGGS
just nu?

Om byggprojektet

Ett unikt byggprojekt med stora möjligheter

För att få ut det mesta av både byggherrens och entreprenörens kompetens och erfarenhet har Kungsleden valt att i ett tidigt skede inleda ett samarbete med MVB SYD. Ett samarbete som borgar för bästa möjliga utfall avseende kvalitet, tid och ekonomi.

Parternas arbets- och förhållningssätt präglas av total öppenhet, konstruktivitet, proaktivitet, lyhördhet, respekt, pragmatism, professionalism och förståelse för affärsmässighet.

Kort sammanfattat så är alla inblandade anställda av ”Projektet AB” och ska verka i en lösningsorienterad miljö så att slutresultatet mer än väl ska motsvara våra kunders och hyresgästers uppställda krav och förväntningar.

Michael Lundblad Projektchef Kungsleden

Intervju Michael Lundblad

Vad händer i just nu i Eden?

Byggproduktionen är nu inne i en spännande och intensiv fas. Vi är snart klara med fasaden och interiöra arbeten, som till exempel installationsarbeten, pågår för fullt. Den fina skifferfasaden kommer vi att få se i all sin prakt i början av maj då fasadställningarna ska tas bort. Vi håller även på att utveckla de konceptuella delarna gällande Edens fyra hörnstenar, biophilia, intelligens, hälsa och service som nu ska konkretiseras och bli tydliga på olika sätt i det färdiga huset. Det ska bli väldigt roligt att i början av september i år få öppna dörrarna för våra hyresgäster och besökare.

Vad är det mest spännande med Eden-projektet?

Då Eden är Kungsledens första Symbiotic Building är allting nytt. Att väva ihop alla beståndsdelar – natur, välbefinnande, service och digital teknik – till ett bra koncept och samtidigt certifiera byggnaden i två kända system är minst sagt en spännande och rolig utmaning.

Hur påverkar LEED- och Well-certifieringarna själva byggandet?

För att nå de höga certifieringsnivåer som Kungsleden satt upp som mål så krävs det att vi är väldigt noggranna i projekteringens alla faser. LEED-certifieringen är den som mest påverkar själva byggprocessen – från vilket material som används och hur det transporteras till dammskydd mot omgivningen och installationer för teknik och klimat. WELL-certifieringen fokuserar mer på människans välbefinnande och kommer därför in i en senare fas, men mycket förberedande arbete görs redan under byggprocessen.

 1. Markförstärkning genom spontning samt schaktningsarbete.
 2. Uppstart för grundläggningsarbetet med fokus på ledningar i mark och grundplatta.
 3. Huskroppen börjar byggas – pelare, fundament och balkar kommer på plats.
 4. Dags att klä Eden – arbetet med att montera fasaderna påbörjas.
 5. Arbetet med installationer och inredning av byggnaden startar.
 6. Dags för de första hyresgästerna att flytta in i Eden.
 1. Markförstärkning genom spontning samt schaktningsarbete.
 2. Uppstart för grundläggningsarbetet med fokus på ledningar i mark och grundplatta.
 3. Huskroppen börjar byggas – pelare, fundament och balkar kommer på plats.
 4. Dags att klä Eden – arbetet med att montera fasaderna påbörjas.
 5. Arbetet med installationer och inredning av byggnaden startar.
 6. Dags för de första hyresgästerna att flytta in i Eden.
Platsbesök på Edens takterrass – vilken utsikt! ( Thomas Ellkvist VD MVB , Sophie Löving Projektchef Kungsleden och Michael Lundblad, Projektledare Kungsleden)