Danderyd har lysande framtidsutsikter

Danderyd har stora utvecklingsplaner. Mörby Centrum byggs ut och blir Danderyd Centrum, nya bostäder byggs och kommunen har kommit långt i arbetet att hitta effektiva lösningar för området kring E18. Initiativen ger mer levande stadsmiljöer i Danderyd med tillskott av nya bostäder och arbetsplatser. Nya offentliga rum som parker och torg skapas också.

Mörby Centrum blir Danderyd Centrum

Mörby Centrum genomgår en om- och tillbyggnad och kommer att byta namn till Danderyd Centrum.

Fastighetens yta ska öka med cirka 18 000 kvadratmeter (från dagens totalt 18 000 kvadratmeter). Byggnaden får också ny fasad, interiör med hög takhöjd och inbjudande utemiljöer. Butiksutbudet breddas med både daglig- och sällanköpsvaror samt nya restauranger och service.

Det byggs även två nya kontorshus på totalt 20 000 kvadratmeter intill köpcentret, samt tre nya bostadshus i området. Allt ska stå klart år 2020.

Här kan du läsa mer om projektet

Visionsbilder från Danderyds Centrum

Framtidens E18 – renare och tystare

Danderyds kommun har sedan 2015 en dialog om utvecklingen av centrala Danderyd. Det handlar om att skapa en tystare miljö med renare luft längs E18-stråket och samtidigt utveckla centrala Danderyd på bästa sätt.

En diskussion om att förlägga en del av E18 i tunnel pågår. Tunneln kan få många olika utseenden; en lång tunnel, en kort tunnel, en överdäckning vid Danderyds sjukhus eller ingen tunnel alls.

Diskussioner pågår om vilket alternativ som skapar största möjliga miljöförbättringar och stadsutveckling.

Du kan följa utvecklingen av projektet här