Snabbt, enkelt
& inflyttningsklart

Fast hyra - Allt ingår
Kontor på 3 min ska vara helt bekymmersfritt från det ni kliver över tröskeln. Därför ingår all service och utrustning ni behöver i hyran. Dessutom har du aldrig längre än tre månaders uppsägningstid. Lika flexibelt som enkelt.
Flexibla arbetsplatser
Kaffebar
Passagesystem
Inredning
Skrivare/kopiator
Kolsyrat vatten
Städning
Tvål, toapapper etc.
Hållbar inredning
Växter & skötsel
AV-utrustning

KLIV IN, SJUNK NER, KOPPLA UPP, KÄNN DIG SOM HEMMA.

Alla våra nyckelfärdiga kontor har en kaffebar och är uppdelade i tre zoner för olika nivåer av fokus och sociala möten. Stor vikt har lagts vid trivsel, och att växterna är nyvattnade, tekniken fungerar och kaffemaskinen är på plats, ser vi som självklart.

Upplev det fantastiska i att bli med nytt kontor på bara 3 min.

Låt mig berätta hur ni kan
flytta in i ett fullt utrustat
och hållbart möblerat kontor
på bara 3 min.

Så får du nytt
kontor på 3 min

Ring Sophie på 020-10 33 63 eller skicka ett mejl till sophie.ring@kungsleden.se

Hyrestiden är minst 3 månader, men vi tror att du kommer vilja stanna för alltid.

Stadshagen

15-30 arbetsplatser

Stadshagen

80 arbetsplatser

Gärdet

10 arbetsplatser

3 min - ett hållbart koncept

Med våra nyckelfärdiga kontor erbjuder vi också er som hyresgäster en hållbar miljö och ett ansvarsfullt lokalval då kontoren är till 80% hållbara. Det uppnår vi bland annat genom att arbeta med återbruk i inredningen av kontoren.

Klicka på möblerna i bilden nedan för att läsa mer om mattor gjorda av återvunna fisknät, begagnade designklassiker och andra hållbara inredningsdetaljer.

Tre
Zoner

Kungsledens nyckelfärdiga kontor är utformade för att erbjuda arbetsmiljöer som passar alla och är indelade i tre zoner.

Lounge

utgör den sociala zonen, här finns utrymme för mer eller mindre formella möten, arbete i grupp eller bara en fika med kollegorna.

Work

rymmer de mer traditionella arbetsplatserna med skrivbord i öppet landskap.

FOCUS

är den tysta avskärmade delen, med mindre rum och som erbjuder möjligheter till slutna möten, fokuserat arbete och ostörda telefonsamtal.

Om Kungsleden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på att äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter, främst kontor. Den stora majoriteten av våra fastigheter finns i de prioriterade tillväxtmarknaderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

Vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Det genomsyrar hela vår organisation, från vår bärande idé om kluster till våra kunderbjudanden. Det är därför med stolthet som vi presenterar vårt nya kunderbjudande, 3 min – nyckelfärdiga lokaler. Efterfrågan av mer flexibla och hållbara lokaler har ökat och när vi nu etablerar oss i segmentet är det självklart att göra det utifrån ett hållbarhetsperspektiv och med fokus på upplevelsen hos de som ska spendera sin arbetsdag i lokalerna.