Kungsledens Årsredovisning 2009

Pressmeddelande den 1 april 2010

Nu finns Kungsleden AB:s (publ) årsredovisning tillgänglig på www.kungsleden.se. För mer information vänligen kontakta: Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn...

Nu finns Kungsleden AB:s (publ) årsredovisning tillgänglig på www.kungsleden.se.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

Cecilia Gannedahl, HR och Kommunikationsdirektör | tfn 08-503 052 15| mobil 070-690 65