Kungsledens Årsredovisning 2008

Pressmeddelande den 3 april 2009

Nu finns Kungsleden AB (publ) årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida www.kungsleden.se. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska...

Nu finns Kungsleden AB (publ) årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida

www.kungsleden.se.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2009 kl.13.00.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24

Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65